AdviesBureau Eelde: Bouwfysica, Bouwtechniek, Bouwregelgeving, Energie en Duurzaamheid; voor nieuwbouw en bestaande bouw.

1. Inventarisatie

 • stedenbouwkundige randvoorwaarden
 • oriëntatie van de gebouwen, opname bestaande situatie
 • programma van eisen opdrachtgever
   

2. Voorlopige samenstelling energieconcept (Trias Energetica)

 • uitgangspunten RC en U waarden van de schil
 • uitgangspunt kierdichtheid, Qv10 waarde
 • keuze van de installaties (verwarming, tapwater, ventilatie)
 • mogelijkheid van eigen energieopwekking
   

3. Aansturen ontwerp door mede bepaalde
Uitgangspunten onder 1 en 2

 • oriëntatie gevels en daken
 • kapvorm, dakoverstekken
 • oriëntatie daglichtopeningen
 • detaillering luchtdicht bouwen
 • oppervlak, kierdichting en daglichtopeningen per gevel
   

4. Doorrekenen van het ontwerp

 • EPC/EPG berekeningen nieuwbouw EPA bestaande bouw
 • vaststellen energiemaatregelen
   

5. Verbeteropties

 • maatregelen voor lagere EPC
 • eigen energieopwekking door P.V.
 • woning energie-neutraal of energie-actief
 • vaststellen opties bewoners passend binnen de energiemaatregelen
 
   

6. Toetsing
De gekozen maatregelen worden getoetst door middel van praktijkmetingen in de woning

 • Qv10 luchtdichtheidsmeting in casco fase en bij oplevering incl. rapportage
 • debietmeting ventilatiesysteem incl. rapportage
 • op verzoek thermografische meting gevels, vloeren en daken, incl. rapportage

Blowerdoortest (Qv1)

Debietmeting ventilatiesysteem

Thermografische meting
   
7. Oplevering
Oplevering woning conform opleveringsprotocol met daarin opgenomen de checklist luchtdicht bouwen en checklist installaties en bovengenoemde metingen