AdviesBureau Eelde: Bouwfysica, Bouwtechniek, Bouwregelgeving, Energie en Duurzaamheid; voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Onderzoek, advisering, het uitvoeren van metingen en berekeningen, controle en nazorg behoren tot onze belangrijkste activiteiten. Maar ook het ontwikkelen van bouwplannen en (energie)concepten. Samen met de opdrachtgever meedenken om zo uw zorg uit handen te nemen. Praktisch, oplossingsgericht en slagvaardig.

Voor nieuwbouw, maar ook voor de bestaande bouw! Met maatregelen die zorgen voor een structurele levensduurverlenging, daling van de energiekosten en een aanzienlijke verbetering van het comfort. Wij helpen de opdrachtgevers graag met het maken van de juiste keuzes.  Uniek en per opdracht op maat!

De ontwikkelde concepten worden getoetst door middel van een “Blowerdoor-test’.ten behoeve van de beoogde kierdichtheid (Qv10) en “Debiet metingen” met de Flowfinder voor het meten van de ventilatieprestaties. En op verzoek wordt een Energielabel voor de betreffende woning afgegeven.

Aan onze opdrachtgevers wordt per opdracht steekproefgewijs, de resultaten van die metingen beschikbaar gesteld.
Uiteraard kunnen wij ook voor alle te realiseren woningen in uw project of bij het optimaliseren van de bestaande woningvoorraad deze werkzaamheden verrichten en u bij oplevering het complete dossier per woning ter beschikking stellen. Het stelt uw afdeling Woondiensten in een veel sterkere positie bij eventuele subjectieve klachten van uw bewoners.